Kompletní servisní činnost výtahů od A …..Z

 

V oblasti provádění kompletního servisu výtahů dle ČSN 274007 a ČSN 274002 má firma RST VÝTAHY v. o. s. již dlouholetou zkušenost a svou kvalitou služeb a vstřícným jednáním má mnoho spokojených zákazníků.

Frima RST VÝTAHY v. o. s. má v seznamu cca 550 servisovaných výtahů pod servisní smlouvou. Jsou mezi nimi hlavně Společenství vlastníků jednotek z Ústí nad Labem, Děčína, Benešova nad Ploučnicí, Litoměřic, Teplic, dále bytová družstva, hotely, restaurace, administrativní budovy, obchodní centra, školy a školky.

V poslední době firma RST VÝTAHY v. o. s. vyhrála výběrová řízení na servis výtahů ve velkých firmách v ústeckém regionu - Spolchemie a. s. Ústí nad Labem a Teplárna - ČEZ Trmice.

Firma RST VÝTAHY v.o.s., zajišťuje u nově postavených a svěřených výtahů do údržby servisní činnost podle ČSN 27 40 02 a ČSN 27 40 07 a v rozsahu dle přání zákazníka.

Zajišťujeme servisní činnost v tomto rozsahu:

 • odborné prohlídky dle ČSN 27 40 02
 • odborné zkoušky dle ČSN 27 40 07
 • zajišťujeme provádění inspekčních prohlídek dle ČSN 27 40 07
 • pohotovostní službu – stálý dispečink 24 hod. denně 365 dní v roce
 • opravy výtahů – poruchové
 • opravy výtahů – po-revizní
 • mazání výtahů dle mazacího plánu
 • čištění výtahů a výtahových šachet
 • poradenská činnost
 • školení řidičů výtahů a zaškolení obsluhy výtahů
 • elektronická evidence termínů všech předepsaných činností na výtahu vyplývajících z ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007, v případě smluvního ujednání jejich automatické provádění, nebo oznámení provozovateli o nutnosti jejich provedení