Modernizace, rekonstrukce a bezbariérový vstup a výstup z a do výtahu

Proč modernizovat?

Do roku 1990 bylo v naší republice namontováno v rámci panelové a občanské výstavby velké množství výtahů. Tyto namontované výtahy již nevyhovují požadavkům našich novelizovaných norem z hlediska bezpečnosti, technického provedení, spotřeby el. energie, kvality jízdy a spolehlivosti.

  

 

 

Firma RST VÝTAHY v.o.s. dokáže co nejefektivněji zareagovat na Vaše přání a na Váš požadavek v jakém rozsahu si přejete modernizaci Vašeho starého výtahu provést. To vše s přihlednutím na Vaše finanční možnosti.

Výhody provedených modernizací dle zvolených variant

  • až o 50 % úspornější provoz výtahu v případě výběru bezpřevodového výtahového stroje
  • maximálně tichý chod celého zařízení
  • větší kabina výtahu o 200 – 300 mm dozadu v případě výběru prodloužené šachty
  • spolehlivá přeprava kočárků a invalidních vozíčkářů v případě výběru prodloužené šachty
  • větší rozměr šachetních i kabinových dveří až 800 mm
  • možnost volby plně automatických šachetních i kabinových dveří

BEZBARIÉROVÝ VSTUP A VÝSTUP Z A DO VÝTAHU
U některých panelových domů je nevhodně a nešťastně vyřešen vstup a výstup do výtahu. To znamená, že při vstupu hlavním vchodem do domu je nutné ještě vyjít jedno rameno schodiště dolů nebo nahoru, abychom mohli nastoupit nebo vystoupit do výtahu. Toto je velký problém pro osoby s omezenou schopností pohybu, starší osoby a přeprava kočárků a jakéhokoliv materiálu je také složitá.

Na toto dokážeme při rekonstrukci výtahu zareagovat a nabízíme bezbariérový vstup i výstup do a z výtahu.

Řešení:
Navrhneme takový typ výtahu, kdy protiváhu výtahu přesuneme na bok ke schodišti a za kabinou vznikne prostor pro nový vstup do kabiny. U hlavního vchodu do domu vybudujeme nové nástupiště s novými šachetními dveřmi. Nová kabina bude průchozí a bude mít dva vstupy a výstupy – jeden na straně tam kde jsou vchody do bytů na jednotlivých patrech a druhý vstup – nový u hlavního vchodu do domu.
Více o našem kompletním řešení se dovíte při osobní schůzce, nebo poskytneme informace prostřednictvím emailu.