Revize el. zařízení a hromosvodů

Firma RST VÝTAHY v.o.s. má osvědčení k provádění revizí vyhrazených a elektrických zařízení v rozsahu na elektrickém zařízení s napětím do 1000 V střídavých, včetně revizí hromosvodů.